Di dời cảng Khánh Hội, Tân Thuận

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ di dời toàn bộ cảng trên sông Sài Gòn từ năm 2020 – 2030

Đáng chú ý là cảng khánh Hội đang được di dời, đường Nguyễn Tất Thành mở rộng đến 40 m tạo thuận lợi cho giao thông từ Quận 1 sang Quận 4, Quận 7

Cầu Thủ Thiêm 4 trong tương lai sẽ nối Quận 7 với trung tâm hành chính Quận 2, giúp di chuyển nhanh chóng